مهر زدن

About

According to § 5 TMG

Sergei Zimbulov
DSZ Photo Store
Schertlinstrasse 11 1/140

Contact

Phone: +49 (0) 17639546174
Fax:

E-mail: sergei.zimbulov@googlemail.com

Responsible for the content

Sergei Zimbulov
Schertlinstrasse 11 1/140

کمیسیون اروپا یک پلت فرم حل اختلافات اروپایی (پلت فرم ODR) ایجاد کرده است. برای اطلاعات بیشتر، لطفا به https://ec.europa.eu/consumers/odr/ بروید